Toepassing

Door op eender welke manier te interageren met deze website verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden, en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

MFS ESA bv
Slamstraat 11
3600 Genk
België

T. +32 89 56 67 46
M. +32 489 571 891
E. info@ccfpavers.be

Intellectuele eigendom

Alle geleverde diensten en verstrekte informatie op deze website zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. MFS ESA bv is eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het ontwerp van deze website.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzondering hierop wordt enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendom van anderen

Deze website maakt in beperkte mate gebruik van bronnen van anderen voor inhoud. MFS ESA bv gaat er echter van uit dat er in deze gevallen geen intellectuele eigendom geschonden wordt.

Indien deze website, onbewust, uw intellectuele eigendom alsnog mocht schenden, gelieve zo snel mogelijk contact met ons op te nemen zodat we de betreffende inhoud zo snel mogelijk kunnen verwijderen of voorzien van de juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

MFS ESA bv streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig en betrouwbaar is. Echter kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie - u kan wel steeds contact opnemen ter correctie.

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website, of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u kan oplopen door het bezoeken ervan.

Het recht wordt behouden om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot deze website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van links naar andere websites impliceert niet dat we de inhoud ervan goedkeuren.

Het verzenden van uw persoonlijke gegevens via ons contactformulier verloopt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Eender welk geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Tongeren.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop gangbare, hedendaagse software geïnstalleerd staat. MFS ESA bv waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is strikt verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn, of die niet bestemd zijn voor publiekelijke toegang. Tevens is het strikt verboden om op eender welke manier aanpassingen door te voeren aan, of zaken toe te voegen of te verwijderen op deze website.